Spoločnosť má v súčasnosti ornú pôdu, kde sa špecializuje na rastlinnú výrobu a špecializovanú rastlinnú výrobu s chovom hovädzieho dobytka.

Spoločnosť Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo, ktorá bola založená v roku 2004, kedy sa v prevažnej miere zaoberala poľnohospodárskou prvovýrobou. Rastlinná výroba sa orientuje na pestovanie plodín ako sú pšenica ozimná, jačmeň ozimný/jarný, repka olejná a sója. 

Hlavné oblasti činnosti spoločnosti

  • poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja

  • výroba hroznového vína

  • maloobchod s vínom a vinárskymi výrobkami

  • vzdelávanie a mimoškolská výchova, organizovanie školení, seminárov, porád a kurzov v rozsahu voľných živností

  • podnikateľské poradenstvo: financie, vnútropodnikové vzdelávanie a poradenské služby v oblasti riadenia podniku, zabezpečenia programu na spracovanie dát, marketingu a manažmentu, práce s počítačom, médií a cudzích jazykov

  • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností